Palvelut
Varhaiskasvatuspsykologi

Varhaiskasvatuspsykologi

Varhaiskasvatuspsykologi on lapsen kasvun ja kehityksen sekä varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Omalla asiantuntemuksellaan psykologi tukee varhaiskasvatusta vastaamaan paremmin sekä kaikkien lasten kehityksellisiin että yksittäisten lasten erityisen tuen tarpeisiin. Psykologin asiantuntemusta voidaan varhaiskasvatuksessa hyödyntää esim. kehittyvien tunne- ja itsesäätelytaitojen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Varhaiskasvatuspsykologin työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja nimensä mukaisesti varhaista puuttumista. Työ voi pitää sisällään mm. varhaiskasvatuksen muiden työntekijöiden konsultointia; yhteiseen päivähoidon toiminnan suunnitteluun osallistumista; lasten ja lapsiryhmien havainnointia vanhemmuuden ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä alle esikouluikäisten lasten perustutkimuksia ja niiden pohjalta tarvittavien suositusten/lausuntojen tekemistä oikeiden tukitoimien saamiseksi.

Varhaiskasvatuspsykologien tärkeyteen ja tarpeeseen on alettu herätä kunnissa viime aikoina enenevästi ja toimia perustetaan koko ajan lisää. Varhaiskasvatuspsykologeihin panostaminen on kunnilta monessa mielessäkin kannattava satsaus, koska ennaltaehkäisevän ja miltei koko ikäryhmän tavoittavan luonteensa vuoksi se voi vähentää merkittävästi tarvetta myöhemmille kalliimmille palveluille. Myös psykologiliitto on nostanut varhaiskasvatuspsykologian tärkeyden esille ja pyrkii saamaan psykologit sisälletyksi varhaiskasvatuslakiin samalla tavalla kuin psykologin palvelut ovat osa oppilas- ja opiskeluhuoltolakia. Tässä on kyse myös tasa-arvosta: halutaan taata kasvatuspolun alkupäässä oleville kaikkein pienemmille samanlaiset oikeudet psykologin palveluihin kuin isommillekin lapsille ja nuorille.

Poijun kautta on mahdollista järjestää varhaiskasvatuspsykologi esim. tarjoamaan säännöllistä tai akuuttiin tarpeeseen/kriisitilanteeseen liittyvää konsultaatiota päivähoidon työntekijöille; tai osallistumaan psykologiasiantuntijana verkostoneuvotteluun, kun mietitään esim. lapsen/perheen tarvitsemia tukitoimia. Myös päivähoidossa olevien lasten tarvitsemat psykologin tutkimukset hoituvat kauttamme ammattitaitoisesti.

Kysy rohkeasti lisää varhaiskasvatuspsykologipalveluistamme!

Haluan lisätietoja