Palvelut
Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Kehitysvamma-asiakkaiden kanssa tehtävä psykologintyö on monipuolista ja erityisosaamista vaativaa. Psykologin toimenkuvaan kuuluvat mm. asiantuntijatyö itsemääräämiskyvyn tukemiseen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä: itsemääräämiskyvyn arviot, itsemääräämisoikeuden tukeminen, rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja seuranta sekä IMO työryhmän jäsenenä toimiminen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö on määritelty laissa. Rajoitustoimenpiteitä tekevässä työryhmässä on oltava lain mukaan myös riittävä psykologian asiantuntemus. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519

Psykologi suorittaa kehitysvamma-asiakkaille myös kehitystason kognitiivisia tutkimuksia, yksilöterapeuttisia keskusteluja sekä ohjausta ja neuvontaa. Tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla psykologin toimenkuvaan kuuluu mm. moniammatillista tiimityötä ja kuntoutusinterventioiden suunnittelua.

Kysy rohkeasti lisää kehitysvamma-asiakkaiden psykologipalveluistamme!

Haluan lisätietoja