Palvelut

Valmennus ja työnohjaus

Johtoryhmien, asiantuntijaryhmien ja esimiesten valmennus ja coaching

Coaching -valmentaja auttaa yksilöä maksimoimaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen.

Poijun kautta toimivat Coaching –valmentajat ovat laillistettuja psykologeja, jotka auttavat yksilöitä tai ryhmiä (esim. johto- ja asiantuntijaryhmät) ottamaan omia voimavarojaan käyttöönsä niin, että voivat saavuttaa ja ylittää määritellyt tavoitteensa sekä auttaa koko organisaatiotaan menestymään. Tarvittaessa tukena voidaan käyttää 360° -tutkimusta sekä LJI (Leadership Judgement Indicator) –simulaatiota, jonka avulla saadaan tietoa mm. vastaajan taidoista valita kuhunkin tilanteeseen sopivin tapa toimia esimiestyössä.

Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on edesauttaa yksilöä, ryhmää ja organisaatiota tutkimaan, tunnistamaan sekä kehittämään omia käyttäytymis- ja toimintatapojaan. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia, jotka vapauttavat sekä ohjattavien että työyhteisöjen voimavaroja toiminnan kannalta oleellisiin tehtäviin.

Poiju tarjoaa psykologien toteuttamaa työnohjausta kaikille toimialoille. Työnohjaajat ovat työnohjaajakoulutuksen saaneita kokeneita ammattilaisia.

Kysy rohkeasti lisää tai pyydä tarjous ryhmänne toimivuuden ja tehokkuuden kehittämisestä ja kasvattamisesta!

Haluan lisätietoja