BlogiTiedotteet

Uusia vahvistuksia Poijun tiimiin!

Uusia vahvistuksia Poijun tiimiin!

Viime vuosi oli poikkeusajasta huolimatta Poijulla erittäin vauhdikas ja psykologipalveluiden kasvava kysyntä on näkynyt myös täällä meillä. Jotta voimme jatkossakin palvella niin asiakkaitamme kuin kauttamme työskenteleviä ammatinharjoittajia ensiluokkaisesti sekä kehittää toimintaamme entisestään, on Poijun tiimi saanut kaksi uutta vahvistusta Heini Järvisen ja Johanna Alavan liityttyä tiimiin.

Heini Järvinen

Heini työskenteli viimeisimpänä työ- ja organisaatiopsykologian kentällä henkilöarviointien ja niihin kytkeytyvien menetelmien parissa. Ennen henkilöarviointimaailmaa Heini työskenteli psykologina lastenpsykiatrian poliklinikoilla sekä pikkulasten että kouluikäisten lasten parissa ja hoiti vastaavan psykologin tehtäviä.

Poijussa Heinin työnkuvaan kuuluu psykologipalveluiden myyntiä, markkinointia ja tuotteistamista, ja tämän ohella hän toimii myös Rauni Nousiaisen ja Anna-Maija Kuistion rinnalla vastaavana psykologina tarjoten mm. konsultaatioapua Poijun kautta toimiville psykologeille.

Johanna Alava

Johannalla on kaupallisen puolen koulutus ja työkokemusta sekä myynnin että markkinoinnin tehtävistä usealla eri toimialalla. Ennen Poijuun tuloa Johanna työskenteli tuotteistus- ja markkinointitoimistossa monipuolisten markkinointitehtävien parissa.

Poijussa Johanna vastaa psykologipalveluiden markkinoinnista ja Johannan työnkuvaan kuuluu lisäksi palveluiden myynti sekä tuotteistaminen.  

Voitte olla matalalla kynnyksellä yhteydessä jatkossa myös Heiniin tai Johannaan, mikäli teillä on psykologipalveluissanne vajetta tai jos olette ammatinharjoittajuudesta kiinnostunut psykologi!

Vastaa