Palvelut
Urheilupsykologi-kuva

Urheilupsykologi

Urheilupsykologin tehtävä on auttaa urheilijaa tai urheilujoukkuetta saamaan täysi hyöty harjoittelustaan ja tuomaan kilpailussa esiin koko osaamisensa ja kuntonsa. Tavoitteena on myös kyetä kääntämään tasaväkiset kilpailut voitoiksi samoin kuin voittamaan kehitystä jarruttavia esteitä. Urheilupsykologi auttaa urheilijaa selviämään myös erilaisista elämän kriiseistä.

Käytännössä urheilupsykologin työ tarkoittaa esimerkiksi kilpailujännityksen hallinnan harjoittelemista sellaiseksi, ettei jännitys vie liikaa energiaa urheilijan kilpailusuorituksesta, mutta urheilija on silti oikealla hetkellä valmis ja ”hereillä”. Urheilupsykologi voi auttaa myös ahdistavan epäonnistumisen pelon työstämistä tahdoksi onnistua. Tai työskentelyn kohteena voi olla itse kilpailusuorituksen tai harjoitusten sujumisen parantaminen mm. harjoittamalla keskittymisen suuntaamista suorituksen kannalta oleellisiin asioihin. Urheilupsykologin kanssa voi työstää myös esim. loukkaantumisen jälkeiseen paluuseen liittyviä tunteita ja ajatuksia tai uran lopettamista. Lisäksi urheilupsykologin kanssa voi etsiä palautumista edistäviä keinoja esimerkiksi erilaisten rauhoittumiseen tähtäävien harjoitteiden kautta. Joukkueurheilussa työskentelyn tavoitteena voi olla joukkueen suoriutumisen saaminen mahdollisimman tehokkaaksi, ilman että siihen vaaditaan uusia resursseja. Se tarkoittaa mm. ryhmän tai joukkueen toimintamallien ja vuorovaikutuksen kehittämistä, jotta joukkue pystyy saamaan kaikki kykynsä palvelemaan yhteistä päämäärää.

Esiintyvissä ammateissa työskentelevien taiteilijoiden esiintymistilanne muistuttaa paljon urheilijan kilpailusuoritusta ja siksi myös he sopivat hyvin urheilupsykologin asiakkaiksi. Samoin monet urheilupsykologian menetelmät ovat hyvin sovellettavissa työelämään yhteisöjen ja yksilöiden toiminnan tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Esimerkiksi menestyvän joukkueen rakentamisen menetelmät soveltuvat hyvin työyhteisöjen rakentamiseen, kun taas vaikka keskittymiseen, palautumiseen, tavoitteenasetteluun tai työelämään paluuseen liittyvät teemat sopivat hyvin yksittäisen työtekijän kanssa työskentelyyn. Monet urheilupsykologit työskentelevätkin myös työelämän parissa.

Sertifioidulla urheilupsykologilla on psykologin maisterin koulutus sekä riittäväksi katsottu koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen urheilupsykologian alalla. Sertifikaatin myöntämisestä päättää sertifikaattilautakunta, joka koostuu alalla työskentelevistä kokeneista urheilupsykologeista.
Poijun kautta urheilupsykologina toimii Susanna Jääskeläinen, sertifioitu urheilupsykologi.
Tervetuloa urheilupsykologin asiakkaaksi!

Haluan lisätietoja