Palvelut

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi on työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Hän on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin. Työterveyspsykologi auttaa ja tukee työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä kuin työyhteisöjäkin.

Työterveyspsykologien kysyntä ja tarve on nyky-yhteiskunnassa kovasti kasvanut, sillä yhä suurempi osa työstä on tänä päivänä ns. aivotyötä, ja siten myös työn kuormittavuus on siirtynyt fyysisestä enemmän psyykkiseen. Tämän päivän työelämälle on tyypillistä kiire, hälinä, jatkuvat keskeytykset ja ns. multitasking. Nämä ovat tekijöitä, jotka kuormittavat aivoja aiheuttaen mm. keskittymishäiriöitä ja muistiongelmia sekä vähentäen luovuutta ja aikaansaavuutta. Työterveyspsykologin asiantuntemusta tarvitaan, jotta näistä haasteista selvittäisiin mahdollisimman hyvin. Yksilötasolla psykologi voi tarjota työntekijälle supportiivisia keskusteluja liittyen työkykyyn, työssä jaksamiseen, mielenterveyden ongelmiin ja myös muun elämän kriiseihin, jotka väistämättä vaikuttavat myös työssä jaksamiseen. Yksilövastaanotolla voidaan miettiä, millaisilla muutoksilla kyseinen työntekijä voisi jaksaa, selvitä ja myös viihtyä työssään paremmin. Työyhteisön tasolla psykologi voi mm. käydä pitämässä luentoja, keskusteluja ja työpajoja ajankohtaisista, työyhteisöjä puhuttelevista aiheista. Työpaikalla voidaan toteuttaa myös erilaisia työhyvinvoinnin ja työskentelyilmapiirin kartoituksia, ja saatujen tulosten pohjalta tehdä suosituksia ja muutosehdotuksia, jotta työssä jaksaminen ja viihtyminen – ja sitä kautta myös työn tuloksellisuus – voisivat koko työyhteisön tasolla parantua.

Kuten psykologin työstä puhuttaessa yleensäkin, myös työterveyspsykologin kohdalla huomio keskittyy herkästi ongelmiin ja kuormittavuuksiin. On kuitenkin huomattava, että työterveyspsykologin työ voi olla myös hyvin voimavarakeskeistä ja voimaannuttavaa. Työterveyspsykologi voi olla omalla panoksellaan innostamassa, vahvistamassa työniloa ja -imua; tukemassa työpaikan positiivisia kehiä.

Poiju tarjoaa työterveyspsykologeja osaksi työterveyshuollon kokonaisuutta. Kauttamme onnistuvat myös esim. yksittäiset työkyvyn arviot. Poijun tarjoamat psykologit tekevät ja purkavat työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyt nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kyselyiden avulla akuutit ongelmat voidaan saada seulottua nopeastikin esiin, jolloin olemassa oleviin epäkohtiin voidaan puuttua ajoissa ja näin varmistaa kaikkien mahdollisimman hyvä työtyytyväisyys.

Tutustu Poijun erilaisiin luentoihin ja työpajoihin.

Ja kysy rohkeasti lisää muistakin työterveyspsykologipalveluistamme!

Aiheeseen liittyvän blogimme voit lukea täältä:  Muutoksista aiheutuvalla työstressillä on korkea hinta

Haluan lisätietoja