Psykologit

Tania VirintieOlen Ranskassa kouluttautunut laillistettu psykologi, erikoistumisalani on kliininen mielenterveyspsykologia.  Mielenterveyden tutkimus ja hoito, sekä laajemmin mielen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat ydinosaamistani. Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja perheiden parissa lastensuojelun sijaishuollossa sekä lastenpsykiatrian avohoitoyksikössä. Työvuosien aikana olen kartoittanut erityisosaamista mm. sosioemotionaalisen kehityksen haasteiden, varhaisen vuorovaikutuksen, traumapsykologian sekä vanhemmuuden tukemisen ja arvioinnin saralla. Minulla on vankka kokemus asiantuntijalausuntojen laatimisesta ja kunnallisesta verkostotyöstä. Asiakastyön ohella olen toiminut kouluttajana erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden suoja- ja riskitekijöihin sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Minulla on myös kokemusta työnohjauksellisten ja psykoterapeuttisten ryhmien vetämisestä. Työotteeni on avoin, perusteellinen ja huomaavainen. Aito, tunnetason ilmiöt huomioiva kohtaaminen asiakkaan kanssa on minulle tärkeä työn perusta.