Psykologit

Psykologit

Poijun kautta toimivat psykologit ovat kaikki laillistettuja psykologeja ja itsenäisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajia. Heillä on laaja-alaista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta elämän kaikilta osa-alueilta. Yhteisenä nimittäjänä heillä kaikilla on asiakaslähtöisyys ja korkea laatu tekemisessään – meillä on paljon erittäin tyytyväisiä asiakkaita.
(Kaikki psykologimme eivät ole halunneet julkista esittelyä).

Psykologien esittely