Psykologit

Timo LatomaaHei, olen psykologi Timo Latomaa. Olen koulutukseltani psykologi, kulttuuriantropologi ja kasvatustieteilijä (PsM, FT, KL). Psykologipätevyyden lisäksi olen psykologian ja filosofian aineenopettaja. Olen toiminut pitkään yliopistossa psykologian ja kasvatuspsykologian tutkijana ja psykologian, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteiden ja monikulttuurisuuden opettajana sekä toiminut opinto-ohjaajana ja opintoneuvojana. Lisäksi olen täydennyskouluttanut opettajia, lastentarhanopettajia, toiminnallisia menetelmiä käyttäviä nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä sekä työnohjaajia ja organisaatioanalyytikkoja. Olen toiminut ammatinvalintapsykologina ja koulupsykologina sekä psykologian ja pedagogiikan asiantuntijana projekteissa ja hankkeissa. Eritysalaani psykologiassa ovat psykologiset tutkimusmenetelmät, kehityspsykologia, kehityshäiriöt ja niiden korjaaminen sekä ohjaus-ja neuvontapsykologia, joista olen myös julkaissut. Psykologityössä palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja ohjaus asiakkaalle sopiviin psykologipalveluihin ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani.