Psykologit

Timo LatomaaHei, olen Timo Latomaa. Olen koulutukseltani psykologi, kulttuuriantropologi ja kasvatustieteilijä (PsM, FT, KL). Väitellyt olen kasvatuspsykologia pääaineena. Lisäksi olen psykologian ja filosofian aineenopettaja. Olen toiminut pitkään yliopistossa psykologian ja kasvatuspsykologian tutkijana ja psykologian, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteiden, terveystieteen ja monikulttuurisuuden opettajana sekä toiminut opinto-ohjaajana ja opintoneuvojana. Olen täydennyskouluttanut opettajia, lastentarhanopettajia, toiminnallisia menetelmiä käyttäviä nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä sekä työnohjaajia ja organisaatioanalyytikkoja. Olen toiminut ammatinvalintapsykologina, koulupsykologina, terveyskeskuspsykologina ja psykologina nuorisopsykiatriassa sekä psykologian ja pedagogiikan tutkimusasiantuntijana projekteissa ja hankkeissa. Eritysalaani psykologiassa ovat psykologiset tutkimusmenetelmät, kehityspsykologia, kehityksen häiriöt ja niiden korjaaminen sekä ohjaus-ja neuvontapsykologia, joista olen myös julkaissut. Psykologityössä palvelutarpeen arviointi, palveluneuvonta ja ohjaus asiakkaalle sopiviin psykologipalveluihin ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani.