Psykologit

Olen Satu Valkas. Koulutukseltani olen psykologi ja lisäksi olen käynyt täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan koulutuksen (SPHT®) ja Green Care -ohjaajan ja kouluttajan koulutuksen. Psykologityöstä minulla on eniten kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehdystä koulupsykologityöstä ja etenkin oppimisvaikeustutkimuksista. Mielenkiinnon kohteenani ovat erityisesti neuropsykiatriset ja neurologiset haasteet. Teen kuntouttavaa työtä eläinavusteisin menetelmin aasieni kanssa kotimaatilallani ja lisäksi toimin maatilamme ”perunasihteerinä”. Pidän myös luentoja SPHT -toiminnasta ja luonto- ja eläinavusteisista kuntoutusmenetelmistä. Pidän nykyisen työnkuvani monipuolisuudesta, sillä saan käyttää hyödyksi psykologista osaamistani sekä toimistossa että luonnon keskellä eläinten parissa.