Psykologit

Outi OlakiviHei! Olen psykologi Outi Olakivi.Omaan monipuolista kokemusta työskentelystä sekä eri ikä- ja ammattiryhmien kanssa että psykologin erilaisista rooleista käsin. Kokemusta on kertynyt mm. lastensuojelusta ja perheneuvolasta. Tutuksi ovat tulleet niin lapset, nuoret, vanhemmat ja perheet, kuin erilaiset työyhteisön koulutus-ja kehittämistehtävätkin. Verkostoyhteistyö on kattanut laajasti sekä psykiatrian ja sosiaalihuollon että opetuspuolen palvelut. Työssäni olen kohdannut erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Olemme selvitelleet niin masennukseen ja ahdistukseen kun nuoruusiän ja vanhemmuuden sekä vuorovaikutuksen isompiin ja pienempiin kriiseihin liittyviä teemoja. Työskentelytavassani korostuu vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Pohjan tälle luo arvostus. Teoreettisenä kehyksenä pohdintaani ohjaa kehityksellinen näkökulma ja kiintymyssuhteen merkitys. Perusteet vuorovaikutuksellisesta kehityspsykoterapiasta eli DDP-menetelmän käytöstä ovat hallussa. Pyrin hyödyntämään työssäni erilaisia menetelmiä, parhaillaan kiinnostukseni kohteena toimii kehollisuus ja olen kouluttautunut psykofyysisen psykoterapian perusteisiin. Lisäkoulutukseltani olen myös neuropsykiatrinen valmentaja. Erityiskysymyksistä sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin sekä syömishäiriöihin liittyvät teemat kuuluvat osaamisalueeseeni.