Psykologit

Olen Nora Hänninen, Keski-Suomessa asuva psykologi (PsM). Olen suuntautunut aikuisikäisten mielenterveyden ongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen. Aiemmalta koulutukseltani olen ekonomi ja tutkija (KTT). Monialaisuus näkyy työssäni asiakaslähtöisyytenä sekä yksittäisten ihmisten että heitä auttavien organisaatioiden näkökulmat huomioiden. Tekemissäni psykologin tutkimuksissa pyrkimys on yhdistää asiantuntijan arvio ja asiakkaan oma ääni tutkimuksen tilaajaa ja tutkittavaa yhtä lailla hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. Käytän psykologin tutkimusmenetelmiä toisinaan myös terapeuttisen työskentelyn osana. Hoitosuhteissa sovellan tilanteesta ja tarpeista riippuen esimerkiksi hyväksymis-omistautumisterapian menetelmiä tai painotan vuorovaikutuksen tarkastelua osana ongelmien työstämistä. Kannustan asiakkaitani joka tapaamisella palautteenantoon, jotta asiakkaan kokemus ja minun työskentelyotteeni muodostavat mahdollisimman hyvin psyykkistä kuormaa lieventävän yhteistyön.