Psykologit

Hej! Mitt namn är Mira Turtonen. Som psykolog har jag arbetat inom skolvärlden som skolpsykolog i både låg-och högstadieskolor, och  terapeutiskt med olika klientgrupper. Jag har bred erfarenhet av bedömningar av bl.a. inlärningssvårigheter och arbetsförmåga. Som  psykolog är det viktigt för mig att verkligen lyssna till klienten och respektera klientens egen syn på och kunskap om sina problem. Varje människa är expert på sitt eget liv. I det terapeutiska arbetet vill jag utforska klientens svårigheter tillsammans med denna: Tillsammans funderar vi på både vad det är som upprätthåller svårigheterna i vardagen, och på eventuella nya, mer fungerande handlingsmönster. Jag studerar som bäst till kognitiv-analytisk individualpsykoterapeut.  Jag har utbildat mig inom växelverkan mellan häst och människa, och tillsammans med mina hästkolleger Rasmus och Romeo erbjuder jag också hästunderstödd terapi.