Psykologit

Minna KarsHej, Jag heter Minna Kars. Jag har över 20 års erfarenhet av psykologisk lämplighetsbedömning, rekryteringsprocesser, karriärcoaching och chefsutveckling. Jag har jobbat för ledande företag i branschen i Finland och också i Sverige. Jag har utfört tusentals lämplighetsbedömningar på alla organisationsnivåer från specialistbefattningar till högsta ledning. Min mission är att hjälpa både kandidaten att hitta sitt drömjobb och företag att hitta de mest motiverade och högpresterande kandidaterna. Förutom HR-konsultering arbetar jag också med arbetshälsovård, arbetshandledning samt business och life coaching. Jag har också mycket internationell erfarenhet efter att ha bott och jobbat utomlands i Sverige, USA och Schweiz.