Psykologit

Hei! Olen lasten ja nuorten erikoispsykologi, Mia Huolman. Olen työskennellyt erilaisissa psykologitehtävissä lähes 10 vuotta, näistä suurimman osan erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla. Työhöni kuuluu vaativat, laajat psykologiset tutkimukset, kattaen lasten kyky- ja kehitystason kartoittamisen lisäksi tunne-elämän tilanteen sekä mm. todellisuustajun pitävyyden arvioinnin. Työhöni kuuluu myös lyhytterapeuttista työskentelyä erityisesti traumatisoituneiden lasten ja nuorten, ja heidän vanhempiensa/huoltajiensa kanssa. Olen kouluttautunut narratiivisen altistusterapian työotteeseen, sekä traumafokusoituneen kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksessa. Nämä ovat näyttöön perustuvia, traumaattisen stressihäiriön Käypä Hoito-suositusten mukaisia lyhytterapeuttisia hoitomuotoja mm. perheväkivaltaa, hyväksikäyttöä ja sotatraumoja kohdanneiden, posttraumaattisesta oireilusta kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten hoidossa. Minulla on myös pätevyys MIM-vuorovaikutushavainnointiin ja mm. vanhemman mentalisaatiokykyä kartoittavan PDI-menetelmän käyttöön, joilla voidaan arvioida ja tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi olen toiminut kouluttajana mm. lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä ja sen häiriöistä, sekä stressi- ja kriisitilanteista. Tällä hetkellä olen itse Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutuksessa (2019-2022), ja teen lasten traumatisoitumiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistolle.