Psykologit

Kaisa RonkainenHei, olen psykologi Kaisa Ronkainen. Olen työskennellyt psykologina lähes kymmenen vuotta, etupäässä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työkokemukseni muodostuu pääosin koulupsykologin töistä. Lisäksi olen työskennellyt neuvolassa, nuorisopsykiatrian poliklinikalla sekä lastenneurologia poliklinikalla. Oppimisvaikeudet, niihin liittyvät tutkimukset ja neuropsykologinen näkökulma on erityinen mielenkiinnon kohteeni. Oppimisvaikeustutkimusten lisäksi minulla on vankka kokemus mm. erilaisissa kouluyhteisöissä toimimisesta, oppilashuollosta, opettajien konsultoinnista sekä erilaisten opetusjärjestelyjen ja muiden tukitoimien suunnittelusta erityisesti esi-, ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden parissa. Lisäksi lasten ja nuorten psyykkisen tilan arviointi ja tukeminen on keskeinen osa työtäni, ja minulla on paljon kokemusta myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa työskentelystä. Olen tällä hetkellä kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoistumiskoulutuksessa (nykyisin lasten ja nuorten psykologi), ja tarkoitukseni on valmistua vuoden 2017 aikana.