Psykologit

Hei, olen psykologi Jane-Veera Paakkolanvaara. Osaamiseni painottuu terapeuttiseen työskentelyyn, oppimisen psykologiaan ja luontoavusteisiin hyvinvoinnin tukemisen keinoihin. Teen töiden ohella väitöskirjaa luontointerventioiden hyvinvointivaikutuksista (TAU) ja olen integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa (2019-22, JYU). Työkokemusta minulla on koulu- (peruskoulu, toinen aste), opinto-, terveyskeskus- ja mielenterveystoimiston psykologina sekä soveltuvuusarvioista (sote-alan pääsykokeet; toinen aste ja amk). Toiselta koulutukseltani olen psykologian opettaja. Työni rakentuu aina asiakkaan toiveista ja tarpeista käsin. Kivijalkana on kuitenkin aina läsnäoleva ja kunnioittava kohtaaminen. Olen mielelläni avuksi mm. oppimisvaikeustutkimusten, koulutusten (esim. luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoavusteiset menetelmät) ja aikuisten terapeuttisen tuen tarpeissa.