Psykologit

Anna-Maija KuistioHei! Olen Anna-Maija Kuistio. Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2002. Alusta asti psykologiuttani on leimannut uteliaisuus ja halu tutustua mielenkiintoiseen alaani mahdollisimman monesta eri perspektiivistä ja olenkin rohkeasti hakeutunut erilaisiin työtehtäviin. Pisimmän, miltei kymmenvuotisen, työurani olen tehnyt perheneuvolassa, mutta sen lisäksi minulle on kertynyt arvokasta työkokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, koulupsykologin työstä sekä tuoreimpana lastensuojelusta. Lastenpsykiatriassa tein sekä jalkautuvaa kriisityötä että työskentelin pitkäaikaisemmilla hoito-osastoilla. Osaamisalueeseeni kuuluvat erityisesti lasten psykologin tutkimukset (sekä kognitiiviset että sosioemotionaaliset), vanhemmuuden arviointi ja tuki sekä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin lyhyet interventiot ja tukikäynnit. Minulla on ryhmänohjaajakoulutus depressiokouluun ja Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmään. Psykologina minulle tärkeitä teemoja ovat myönteinen vuorovaikutus, aito kohtaaminen, reflektiivisyys ja avoin dialogisuus yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon.