BlogiTiedotteet

Poijun ammatinharjoittajista 94 % suosittelee Poijua!

Poijun kautta ammatinharjoittajana työskentelevät psykologit ovat meille äärimmäisen tärkeitä yhteistyökumppaneita, joita haluamme palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Kysyimmekin alkuvuodesta 2021 Poijun psykologien tyytyväisyyttä Poijuun yhteistyökumppanina, sillä halusimme kuulla missä olemme onnistuneet ja missä voisimme vielä kehittyä. Kyselyyn vastasi 59 Poijun kautta työskennellyttä ammatinharjoittajaa.

Saimme kyselyssä erittäin hyvää palautetta tekemästämme työstä ja erityisen ilahduttavaa oli huomata, että Poijun kautta työskentelevistä ammatinharjoittajista yli 94 % suosittelee Poijussa työskentelyä muille psykologeille! Psykologit kuvailivat Poijua yhteistyökumppanina luotettavaksi, helposti lähestyttäväksi sekä joustavaksi. Poijun psykologien tyytyväisyyden puolesta puhuu myös se, että 94 % vastaajista kertoo todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti jatkavansa työskentelyä Poijun kautta myös jatkossa. Tällainen palaute kertoo meille sen, että toimintaamme ohjaavat arvot näkyvät myös käytännössä.

Oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on psykologeille tärkeää

Kyselyn tulosten perusteella on helppo huomata, että oman ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen on psykologeille tärkeää, sillä useat psykologit toivoivat mahdollisuutta osallistua erilaisiin koulutuksiin. Olemmekin tähän kysyntään vastataksemme lanseeranneet Poijussa tänä vuonna kuukausittain järjestettävät Share & Learn -tilaisuudet.

Share & Learn -tilaisuudet kiinnostavat. Tällaiset sisäiset pienet “koulutukset” tai mahdollisuudet oppia ja kuulla lisää hyödyllisestä aiheesta on tosi hyvä idea.

Poiju Share & Learn -tapahtumat ovat Poijun kautta toimiville ammatinharjoittajille tarkoitettuja tapahtumia, joissa käsitellään sekä kliiniseen psykologintyöhön että ammatinharjoittajuuteen liittyviä ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita. Share & Learn -tapahtumat tarjoavat Poijun verkostoissa oleville psykologeille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan sekä keskustellen jakaa tietoa ja kokemuksiaan.

Ammatinharjoittajana toimiminen kiinnostaa psykologeja

Jo pidemmän aikaa on ollut huomattavissa, että ammatinharjoittajana toimiminen on kasvattanut psykologien keskuudessa suosiotaan. Myös Poijun psykologit ovat erittäin tyytyväisiä ammatinharjoittajana työskentelyyn ja yli 94 % kyselyn vastaajista kertoo haluavansa jatkaa työskentelyä ammatinharjoittajana Poijun kanssa myös tulevaisuudessa.

Turvallinen ja toimiva väylä toimia ammatinharjoittajana. Apua ja tukea saa aina, kun tarvitsee.

On sellainen olo, että on hyvä työskennellä kauttanne. Teiltä saa tarvittaessa neuvoja ja ammatillista tukea, jos on vaikka hyvin haastava asiakastapaus. Itse sain myös hyvät ohjeet oman toiminimen ja y-tunnuksen hakemiseen.

Työtehtävät ovat olleet selkeitä ja hyvin järjestettyjä. Helppo tapa löytää sopivia työtehtäviä.

Ammatinharjoittaminen Poijun kautta koetaan helpoksi: yli 96 % vastaajista oli sitä mieltä, että yhteistyö Poijun kanssa on helppoa. Psykologit kokevat, että Poijun kautta toimiminen mahdollistaa joustavat työskentelyolosuhteet, monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä tukea ja apua tarvittaessa.

Olemme erittäin kiitollisia kaikesta saamastamme palautteesta. Aina on tilaa myös kehitykselle ja kiitämmekin kaikkia kyselyyn vastanneita myös arvokkaasta palautteesta ja kehitysideoista, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme entisestään.

Sinustako ammatinharjoittaja Poijuun?

Psykologipalvelu Poiju tarjoaa psykologeille monipuolisia ja mielenkiintoisia töitä sekä hyvän ansainnan tehdystä työstä. Poiju on laillistettujen psykologien verkosto ja sinäkin voit liittyä mukaan, vaikka et vielä olisikaan ammatinharjoittaja! 
Liity mukaan yli 400 Poijulaisen joukkoon!

Vastaa