Muu psykologityöSoveltuvuusarvioinnitTyöyhteisöt

Piirroskuva miehestä, joka kuroo punaista lankaa kerälle ihmisen aivoista

Mistä tunnistat laadukkaan henkilöarvioinnin?

Henkilöstöpalveluala ja rekrytointibisnes ovat Suomessa kovassa kasvussa ja osana tätä kasvua myös erilaiset soveltuvuus- ja henkilöarvioinnit lisääntyvät samaa vauhtia. Jos olet osallistumassa tällaiseen arviointiin, kannattaa varmistua siitä, että olet osaavissa käsissä eikä kyseessä ole epäpätevä puoskarointi. Jos taas ostat kyseisiä palveluita, niin on jo työnantajamielikuvankin kannalta tärkeää varmistua siitä, että sinun yrityksesi toimeksiannosta tehtävät arvioinnit täyttävät hyvän henkilöarvioinnin tunnusmerkit.

Mitä selkeämmin arvioinnin tarkoituksesta ja sisällöstä kerrotaan etukäteen, sitä turvallisemmilla vesillä yleensä ollaan. Hyvällä arvioinnilla on aina kaksi eri asiakasta: toimeksiantaja ja arvioinnin kohteena oleva henkilö. Molempien pitäisi saada prosessista kattava ja tarkoituksenmukainen palaute. Pelkkä yksittäiseen menetelmään perustuva arviointi ja automaattisesti muodostuva palauteraportti eivät vielä ole riittävä palaute, vaan myös tuloksista keskusteluun pitäisi varata mahdollisuus, jotta varmistetaan se, että kertyneet tiedot on puolin ja toisin ymmärretty oikealla tavalla eikä niistä tehdä vääränlaisia johtopäätöksiä.

Epämääräisellä arvioinnilla on monia tunnusmerkkejä. Yksi tunnusmerkki on se, että käytetään epämääräistä ammattijargonia eikä osata kertoa asioista selkokielisesti: “me assessoidaan sun preferenssit ja tehdään niistä swotit”. Toinen epäammattimaisen arvioinnin tunnusmerkki on se, että käsitellään myös muita kuin työelämään liittyviä asioita kuten perhetilannetta, lapsuuden kokemuksia tai terveystietoja. Mikäli koet arvioinnin epämääräiseksi tai arvelluttavaksi, niin kannattaa olla yhteydessä arvioinnin toimeksiantajayritykseen eli siihen yritykseen, johon olet hakemassa töihin. Heillä on viime kädessä vastuu arviointimenetelmien asianmukaisuudesta ja testaajan ammattipätevyydestä.

Hyvä henkilöarviointi on monimenetelmäistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnostuksen kohteena olevia asioita selvitetään usealla eri menetelmällä. Esimerkkejä eri menetelmistä ovat esimerkiksi haastattelu, työsimulaatiot ja -näytteet, kyky- ja taitotestit sekä erilaiset kyselyt ja kartoitukset. Arviointia raportoitaessa pitäisi mielellään tulla selkeästi esille se, mihin tiedonkeruumenetelmään mikäkin havainto tai analyysi perustuu. Luotettavat ja asianmukaiset menetelmät ovat hyvän henkilöarvioinnin tunnusmerkki. Mikäli jokin arvioinnissa käytetty menetelmä tuntuu kummalliselta tai työtehtävän kannalta epäoleelliselta, kannattaa asia ottaa reilusti puheeksi arvioinnin tekijän kanssa.

Yksi laadukkaan henkilöarvioinnin merkki on se, että arvioinnin tekee laillistettu psykologi. Psykologit ovat akateemisen koulutuksen saaneita ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntijoita, joita sitovat tiukat ammattieettiset säännöt, jotka ovat luettavissa Psykologiliiton nettisivuilta. Periaatteisiin sisältyvät esimerkiksi luottamuksellisuus, salassapitovelvollisuus ja velvollisuus ehkäistä väärinkäytöksiä. Osallistuessasi psykologin tekemään arviointiin voit siis olla varma siitä että kyseiset periaatteet toteutuvat myös sinun kohdallasi. Muiden kuin psykologien kohdalla vastaavaa, ammattikunnan sisäiseen kontrolliin perustuvaa moraalista laatutakuuta ei ole.

Hyvässä soveltuvuusarvioinnissa kriteerit ovat kohdetehtävän kannalta oleellista käyttäytymistä kuten johtamista, hyvää työsuoriutumista tai sujuvaa yhteistoimintaa. Kun tiedetään mitä ollaan ennustamassa, voidaan valita kyseisen asian toteutumista parhaiten ennustavat arviointimenetelmät. Ammattimaisesti toteutetut soveltuvuusarvioinnit parantavat rekrytoinnin osumatarkkuutta, antavat laajemmat edellytykset henkilöden johtamiseen ja kehittämiseen, sekä parantavat arvioinnin kohteena olevan henkilön itsetuntemusta ja ammatillista itsetuntoa. Kattavan soveltuvuusarvioinnin läpikäynti tuottaa valtavan määrän tietoa, jota pitäisi jaksaa hyödyntää myös pidempään kuin pelkän valintapäätöksen tekemiseen tai kehittämistoimenpiteiden valintaan. Myös aikaa ja rahaa säästyy kun tehdään kertaluokkaa osuvampia rekrytointeja.

Tehtäisiinkö teille kaikki kriteerit täyttävä henkilöarviointi jo tänään?

Kirjoittaja on Poijun soveltuvuusarviointipalveluista vastaava digiajan työpsykologi.

One thought on “Mistä tunnistat laadukkaan henkilöarvioinnin?

Vastaa