Muu psykologityöYleinen


“Mihin psykologeja muka työelämässä tarvitaan?”

Voisivatko psykologit tarjota organisaatiollenne jotain sellaista ainutlaatuista osaamista, mitä muiden ammattikuntien osaajat eivät hallitse? Mitä tuo osaaminen olisi? Miten organisaatiot voisivat parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä työpsykologisesta osaamisesta?

Kukkahattutäti, kallonkutistaja, ajatustenlukija. Siinä muutama esimerkki ihmisten stereotypioista psykologeja kohtaan. Mutta mitä muuta psykologit ovat kuin pelkkiä humaaneja ymmärtäjiä? Perinteisesti psykologien on ajateltu olevan vain ja ainoastaan mielenterveyden ammattilaisia – terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä. Mutta entäpä jos psykologit voisivatkin tuottaa myös rahanarvoisia etuja sinulle ja organisaatiollesi?

Käsitys psykologeista pelkästään terveydenhuoltoalan ammattilaisina on hyvin perusteltavissa, sillä suuri osa psykologeista työskentelee terveydenhuoltoalalla ja psykologi-nimike on Valviran terveydenhuoltoalan ammattilaisia varten suojelema ja sääntelemä ammattinimike – kuka tahansa ei siis voi nimittää itseään psykologiksi. Mutta samaan aikaan käsitys psykologeista vain ja ainoastaan terveydenhuoltoalan ammattilaisina on hyvin kapea. Työ- ja organisaatiopsykologia on jo pitkään ollut keskeinen psykologisen tiedon sovellusalue ja entistä isompi osa psykologeista toimii nykyään työ- ja organisaatiopsykologian kentällä tarjoten osaamistaan ihmismielen asiantuntijoina ja käyttäytymistieteilijöinä organisaatioiden käyttöön. Työ- ja organisaatiopsykologian parissa psykologeja toimii muun muassa HR-johdossa, rekrytoinnin ja henkilöarvioinnin parissa, data-analyytikkoina, palvelumuotoilijoina, koulutus- ja luennointitöissä sekä coacheina, valmentajina, ura- ja työnohjaajina henkilöstölle sekä johtoryhmille.

Psykologien ymmärtämys ihmisen persoonallisuuspiirteistä, motivaatiorakenteista, kognitiivisista toiminnoista, mielenterveydestä sekä ihmisten välisistä vuorovaikutustekijöistä antaa niin kattavan tietopohjan ihmisen käyttäytymiseen työelämässäkin, että kun tähän osaamiseen yhdistetään sopiva määrä bisnesosaamista ja syvällistä ymmärtämystä organisaatioiden toimintaperiaatteista, niin voidaan hyvin olettaa jokaisessa organisaatiossa löytyvän hyötykäyttöä psykologiselle osaamiselle. Esimerkiksi johtajien johtamiskäytänteitä muokkaamalla, työntekijöiden työn tekemisen tapoja tehostamalla tai ennaltaehkäisevästi työhyvinvointiin panostamalla, voidaan organisaatiotasolla saavuttaa suuria säästöjä ja samalla saada työntekijät viihtymään paremmin työssään.

Nykytilanteessa psykologien työpsykologinen osaaminen on useissa organisaatioissa hyvin alikäytetty resurssi, jossa olisi suuri potentiaali yksilöiden ja organisaatioiden kehittämisen näkökulmasta. Tästä syystä olemme Psykologipalvelu Poijussa luoneet kattavan valikoiman erilaisia työelämän psykologipalveluita, joiden päätarkoitus on nimenomaan psykologisen osaamisen hyödyntäminen organisaatioissa niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin hyödyksi. Esimerkkeinä tarjoamistamme palveluista ovat mm. soveltuvuusarviointipalvelut, esimiesten ja johtajien valmennukset, luennot ja työpajat, työterveys-, työnohjaus- ja ammatinvalintapalvelut, työhyvinvointiprojektit sekä henkilöstölle suunnattu työelämätaitojen sparraaminen.

Miten teidän yrityksessänne voitaisiin käyttää paremmin hyödyksi psykologista osaamista? Me voimme auttaa teitä tämän kysymyksen pohtimisessa ja oikeanlaisten psykologipalveluiden valitsemisessa juuri teidän tarpeisiinne. Ota siis yhteyttä, niin aloitetaan keskustelu tarpeistanne.

Kirjoittaja on Poijun psykologi

Jaakko Sahimaa

Vastaa