Psykologit

Olen lasten ja nuorten erikoispsykologi psykologi Mia Huolman. Olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrialla yli 5 vuotta. Työhöni kuuluu vaativat, laajat psykologiset tutkimukset, kattaen lasten kyky- ja kehitystason kartoittamisen lisäksi tunne-elämän tilanteen sekä mm. todellisuustajun pitävyyden arvioinnin. Työhöni kuuluu myös erityisesti traumatisoituneiden lasten ja nuorten tukityöskentely. Hallitsen myös narratiivisen altistusterapian työotteen (koulutuksessa), joka on näyttöön perustuva lyhytinterventio mm. perheväkivaltaa kohdanneiden ja pakolaistaustaisten, posttraumaattisesta oireilusta kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten hoidossa. Minulla on myös pätevyys MIM-vuorovaikutushavainnointiin ja mm. vanhemman mentalisaatiokykyä kartoittavan PDI-menetelmän käyttöön, joilla voidaan arvioida ja tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi olen toiminut kouluttajana mm. lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä ja sen häiriöistä, sekä stressi- ja kriisitilanteista. Tällä hetkellä olen itse Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutuksessa (2019-2022), ja teen lasten traumatisoitumiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistolle.