Palvelut

Asiantuntijaluennot ja työpajat

Asiantuntijaluennot, valmennukset ja työpajat

Työelämässä eletään tänä päivänä monenlaisten haasteiden keskellä. Jatkuva muutoksessa ja tulospaineessa, kenties epävarmuudessakin, eläminen aiheuttaa monelle stressiä, joka voi työpaikalla näkyä huonona työilmapiirinä, erinäköisinä ristiriitoina tai konflikteina, kenties työpaikkakiusaamisena tai ehkä jopa kalliina sairauspoissaolopäivinä. Positiivista on se, että näille asioille on tehtävissä paljon. Työ- ja organisaatiopsykologiaan perehtynyt psykologi pystyy oman ammattiosaamisensa kautta auttamaan yrityksiä selviämään haastavista tilanteista.

Minkälainen tilanne teidän työpaikalla on? Osaavatko esimiehenne johtaa muutosta? Onko teillä hyvä dialogi vai olisiko vuorovaikutuksessa parannettavaa? Nostavatko samat ongelmat päätään aina uudestaan ja uudestaan? Kokevatko esimiehet oman roolinsa liian haastavana? Osaavatko he käyttää persoonaansa työvälineenä?

Psykologit auttavat organisaatioita ja yksilöitä selviämään haastavista tilanteista. Kauttamme toimivat psykologit ovat työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita, työnohjaajia ja prosessikonsultteja. Heillä on pitkä kokemus esimiestyön tukemisesta sekä arjen tyypillisten haasteiden parissa että haastavissa ongelmatilanteissa. He eivät kerro teille kuinka teidän tulisi tehdä bisnestä, he kertovat teille kuinka saatte enemmän irti henkilöstöstänne.

Psykologit räätälöivät jokaisen luennon ja työpajan vastaamaan työyhteisön kulloistakin tarvetta.

Tässä muutama esimerkki jo toteutuneista valmennuksista.

ILOA JA JAKSAMISTA TYÖHÖN™
Keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen ja uupumuksen ehkäisyyn
– Hyvä ja motivoiva johtaminen
– Työyhteisön ilmapiiri
– Konkreettisia keinoja stressin ja uupumuksen torjuntaan

VALMIINA MUUTOKSEEN™
Muutoksen johtaminen ja muutoksessa jaksaminen
– Yksilön, työyhteisön ja organisaation tarpeet muutostilanteissa
– Muutosprosessien ymmärtäminen
– Esimiehen oma muutoskyvykkyys ja muutoksessa jaksaminen

MINÄ VS. TYÖYHTEISÖ™
Työyhteisötaidot yhteistyön pohjana
– Vuorovaikutus, sosiaalinen pääoma ja työyhteisön pelisäännöt
– Minkälainen alainen, esimies ja työtoveri olet?
– Erimielisyyksien ja moniäänisyyden hyödyntäminen työyhteisössä

APUA, KONFLIKTI!™
Työyhteisökonfliktien ennaltaehkäisy, ristiriidoista ratkaisuihin
– Ongelmien tunnistaminen, eri toimijoiden roolit
– Toimivan työyhteisön periaatteet ja ongelmien rakentavat ratkaisut
– Organisaation omat ohjeistukset ja yhteistyö työsuojelun sekä muiden toimijoiden kanssa

APUA, KONFLIKTI 2.0!™
Työyhteisökonfliktien vakavammat muodot (syventävä osuus)
– Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen
– Työpaikkakiusaaminen ja nollatoleranssin ylläpito
– Uhkaavat/haastavat tilanteet asiantuntijatyössä, esimiehen rooli työntekijöiden tukemisessa

ONNISTU ESIMIEHENÄ™
Oma rooli esimiehenä, oma persoona työvälineenä
– Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
– Itselle sopivin, tilanteeseen sopivin johtamistapa
– Palautteen vastaanottaminen ja antaminen
– Vertaistuen merkitys ja muodot

TEHOKKAAMPI JOHTORYHMÄ™
Johtajien vahvuudet esiin ja hyötykäyttöön
– Vahvuuksien, kompetenssien ja johtamistyylien kartoittaminen
– Vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja ryhmädynamiikan kehittäminen
– Rakentava keskustelukulttuuri osana tavoitteiden saavuttamista

RISTIRIIDOISTA RATKAISUIHIN™
Työyhteisökonfliktien ennaltaehkäisy ja rakentava ratkaiseminen
– Ongelman tunnistaminen ja oikeat ensiaskeleet kohti ratkaisua
– Konflikti, vastuuton työkäyttäytyminen vai kiusaaminen? Vai kenties työkykyongelma?
– Vastuut, oikeudet ja velvollisuudet, eri toimijoiden roolit
Tiivis ja käytännönläheinen koulutuspaketti tarjoaa työkaluja ristiriitatilanteiden rakentavaa ratkaisua varten. Kouluttajana toimii työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntija, työnohjaaja ja prosessikonsultti, psykologi Mari Järvinen, jonka ominta aluetta ovat kaikki työyhteisöjen ja organisaatiodynamiikan ilmiöt. Mari on erittäin pidetty ja suosittu luennoitsija. Luennointikielinä suomi, ruotsi sekä englanti.

Piirroskuva muurahaisesta kynän kanssa

SELVINPÄIN YT-NEUVOTTELUISTA™
Miten pitää pää kasassa epävarmuuden ja ahdistuksen kasvaessa
– Omien voimavarojen vahvistaminen (esimiehet & työntekijät)
– Muutosprosessin ymmärtäminen
– Muutoskyvykkyys ja muutoksessa jaksaminen
– Konkreettisia keinoja stressin ja ahdistuksen torjuntaan

Kiinnostuitko? Kysy rohkeasti lisää tai pyydä tarjous!