BlogiTiedotteet

Leikki-ikäisen lapsen psyykkinen kehitys

Poiju Share & Learn -webinaari psykologeille to 28.10. klo 16-17.30

Koulupsykologin työssä, jota paljon tehdään Poijun kautta, pääpaino on usein oppimisvalmiustutkimuksissa ja siten kognitiivisissa taidoissa. Myös alle kouluikäisten lasten kehitystasotutkimuksissa keskitytään usein paljolti kognitiivisten valmiuksien selvittämiseen ja oppimisen haasteiden tunnistamiseen hyvissä ajoin.  

Lapselle itselleen koulumaailmaan siirtyminen merkitsee isoa muutosta ja joutumista akateemisten taitojen tarkastelun alle. Vapaa ja huoleton leikin maailma joutuu väkisinkin tekemään tilaa eneneville säännöille, vaatimuksille ja vertailuille.  

Huomion ollessa kognitiivisissa taidoissa on tärkeää pitää mielessä, että lapsen psyykkinen kehitys on paljon muutakin kuin kognitiivisten valmiuksien karttumista. Lapsi kehittyy valtavasti myös sosio-emotionaalisesti. Psyykkisessä kehityksessä kognitiivinen, sosiaalinen ja emotionaalinen puoli kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa eikä oikein voi sanoa, mikä on muna ja mikä on kana. Mutta on selvää, etteivät esimerkiksi kognitiiviset taidot pääse kehittymään ilman vuorovaikutuksessa (sosiaaliset taidot) tapahtuvaa tunnesäätelytaitojen (emotionaaliset taidot) kehittymistä.  

Lokakuun Share&Learn –webinaarissa haluammekin hetkeksi työntää Wiscit ja Nepsyt sivuun, ja syventyä lapsen psyykkiseen kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja erityisesti sosiaalisiin ja tunnetaitoihin keskittyen. Tarkastelun kohteena on erityisesti leikki-iässä tapahtuva kehitys, millä osaksi haluamme muistuttaa leikin ja leikillisyyden merkityksestä arjen vaatimusten keskellä – kaikenikäisille! 

Kehityspsykologiaan ja lasten sekä perheiden kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologian lisensiaatti Anna-Kristiina Korpihete on vieraana lokakuun Share & Learn –webinaarissa puhumassa leikki-ikäisen lapsen psyykkisestä kehityksestä.  

Webinaarissa käydään läpi lapsen psykologisen kehityksen eri osa-alueita sosio-emotionaaliseen kehitykseen painottuen. Kuulet mm. keskeisistä taustateoreettisista näkökulmista, kehityksen vaiheista sekä lapsen leikistä tuoreimman tutkimustiedon valossa.  

Anna-Kristiina Korpihete

Anna-Kristiina Korpihete on psykologian lisensiaatti, kehityspsykologian erikoispsykologi ja Theraplay-vuorovaikutusterapeutti.

Anna-Kristiinan lisensiaattitutkimus käsitteli vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen laadun yhteyttä lapsen sosio-emotionaaliseen kehitykseen. Anna-Kristiina on työskennellyt kliinisen lapsipsykologin työssä erikoissairaanhoidossa ja perheneuvolassa yli 20 vuoden ajan.

Lasten yksilöpsykologisten tutkimus ja -hoitoprosessien sekä lasten ja vanhempien vuorovaikutushoitojen lisäksi Anna-Kristiinan erityisenä mielenkiinnonkohteena ovat ajankohtaisesti valikoivasti puhuvien lasten yksilö- ja ryhmämuotoiset hoidot ja niiden kehittäminen.  

Poiju Share & Learn –webinaarit ovat kaikille psykologeille ja psykologian opiskelijoille tarkoitettuja kuukausittain järjestettäviä maksuttomia tilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kliiniseen psykologintyöhön että ammatinharjoittajuuteen liittyviä ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita.

Lisätietoja tapahtumasta: 
Johanna Alava 
Myynti- ja markkinointikoordinaattori
Psykologipalvelu Poiju
 
0400 178 559 
johanna.alava@mehilainen.fi 

Seuraa Poijua somessa:

Vastaa