BlogiTiedotteet

Kun lukeminen ei suju – Lukivaikeus ja sen kuntoutus

Poiju Share & Learn -webinaari psykologeille ke 17.11. klo 16-17.30

Suomalaisista lapsista reilu kolmannes osaa lukea jo koulun alkaessa ja lukemaan sekä kirjoittamaan oppiminen onkin tärkeä vaihe lapsen elämässä. Kuitenkin keskimäärin n. 3–10 % alakouluikäisistä tarvitsee erityistä tukea lukitaitojen oppimiseen ja oppiminen viivästyy siinä määrin, että voidaan puhua lukivaikeudesta. Lukemisen haasteet voivat jo varhain heikentää lapsen koulumotivaatiota ja itsetuntoa ja sen vuoksi niiden tunnistaminen sekä kuntoutus ovat tärkeässä roolissa (lähde: Duodecim). 

Kun lukeminen ei suju -webinaarissa saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

  • Mistä lukivaikeuksissa on kyse? 
  • Miten lukemista, lukemisvalmiuksia ja lukemisen vaikeutta arvioidaan ennen kouluikää, kouluiässä ja jatko-opinnoissa? 
  • Millaisista elementeistä muodostuu lukemisvaikeuksien hyvä kuntoutus: arjen kuntoutus, pedagoginen kuntoutus ja neuropsykologinen/psykologinen kuntoutus? 

Jonna Kari

Webinaarissa kouluttajana toimii PsM Jonna Kari, joka on kouluttanut psykologeja, opettajia ja erityisopettajia lukivaikeuksista ja lukemisen tuesta useiden vuosien ajan. Jonna on työskennellyt lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien parissa varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin niin opetustoimessa, perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidon lastenneurologian poliklinikalla ja osastolla. Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki on Jonnalle tuttua myös pedagogiikan ja hallinnon näkökulmasta kolmiportaisen tuen suunnittelu-, kehitys- ja koulutustyössä Espoon kaupungilla. 

Tällä hetkellä Jonna työskentelee neuropsykologina Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa toimien päivittäin lukemishaasteiden parissa niin potilastyössä kuin konsultoiden muita ammattilaisia.  

Poiju Share & Learn –webinaarit ovat kaikille psykologeille ja psykologian opiskelijoille tarkoitettuja kuukausittain järjestettäviä maksuttomia tilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kliiniseen psykologintyöhön että ammatinharjoittajuuteen liittyviä ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita.

Lisätietoja tapahtumasta:

Johanna Alava 
Myynti- ja markkinointikoordinaattori
Psykologipalvelu Poiju
 
0400 178 559 
johanna.alava@mehilainen.fi 

Seuraa Poijua somessa:

Vastaa