Palvelut

Koulupsykologi, opintopsykologi

Koulupsykologi, opintopsykologi

Opiskeluhuollon psykologin palvelut ovat lakisääteisiä esikoulusta toiselle asteelle. Ne ovat turvattu oppilaille oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.  Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. 

 Tässä linkki oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin.

Koulupsykologi auttaa lapsia ja nuoria oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajan, muun oppilashuoltoryhmän ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologin keskeinen tehtävä on arvioida erityisopetuksen ja muiden tukitoimenpiteiden tarpeellisuutta ja sopivuutta. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu myös esikoululaisten kouluvalmiustutkimukset. Koulupsykologin työ ei ole varsinaisesti hoitotyötä, mutta se voi pitää sisällään myös lasten ja nuorten tukikäyntejä. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan jatkotutkimuksiin/-hoitoon. 

Toisella asteella lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opintopsykologi tukee ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa tai haasteissa. Paitsi oppimiseen liittyvissä kysymyksissä, psykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan myös neuvomalla ja ohjaamalla muuhun kehitykseen, jaksamiseen, stressin hallintaan, hyvinvointiin ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Myös opintopsykologit tekevät oppimisvalmiustutkimuksia ja opiskelutaitojen kartoituksia (esim. psykologin lausunto luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottamiseksi ylioppilaskirjoituksissa), mutta työn pääpaino on tukikeskusteluissa. Opintopsykologit voivat tehdä myös kehittämistyötä yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa tukien, kouluttaen ja konsultoiden heitä.

Opiskeluhuollon psykologipalvelut ovat Poijun erityisosaamisaluetta, jonka tiimoilta olemme tehneet yhteistyötä jo miltei seitsemänkymmenen Suomen kunnan ja kaupungin kanssa. Poijusta järjestyy nopealla aikataululla psykologi esim. purkamaan kasautunutta oppimisvalmiustutkimusjonoa ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Poijun kautta on mahdollista ostaa myös säännöllisempää koulupsykologipalvelua, jolloin tutkimusten lisäksi mahdollistuu myös muu koulu- ja opintopsykologin työ kuten oppilaiden tukikäynnit ja yhteisöllinen työ. 

Myös oppilasvalintatestaukset hoituvat Poijun kautta.

Kysy rohkeasti lisää koulu- ja opintopsykologipalveluistamme!

Koulupsykologityöhön liittyvät blogimme:

Jännää – Koulu alkoi taas

Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija

Haluan lisätietoja