Psykologit

Katri ManeliusHei, olen psykologi Katri Manelius. Olen urani aikana toiminut koulu- ja kriisipsykologina. Koulupsykologina minulla oli työtehtäviä osin päiväkodissa (kouluvalmiuden arviointi) sekä ala- ja yläkoulussa. Työskentelin oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Viime vuodet olen toiminut kriisipsykologina. Työhöni on kuulunut pääasiassa erilaisten arkielämän kriisien käsittelyä asiakkaiden kanssa. Olen tukenut asiakkaita myös vaikeampien traumojen kanssa selviytymisessä ja niiden käsittelyssä. Otan työssäni huomioon myös kehollisia näkökulmia. Keho voi usein antaa tietoa asiakkaan tilanteesta sekä tieto kehon toiminnoista antaa tukea selviytymiseen. Myös mm. kehollisten harjoitusten avulla voidaan tukea hyvinvointia. Olen käynyt psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (ei psykoterapiakoulutus).