Visa Sarparanta

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen Visa Sarparanta. Psykologina ominta aluettani ovat työuran taitekohdat, elämäntilannekriisit, psykologinen arviointi sekä turvallisuuskriittiset ympäristöt. Olen työskennellyt useita vuosia mm. työhallinnon, turvallisuusviranomaisten sekä Työterveyslaitoksen palveluksessa myös kansainvälistä vastuuta sisältäneissä operatiivisissa tehtävissä. Vaihdan sujuvasti roolia lyhytterapeuttisesta asiakastyöstä henkilöstökonsulttiin, organisaatiokehittäjään ja kouluttajaan. Nautin luovista keskusteluista kuten myös tuloksista; ohjenuorani ovat uteliaisuus, analyyttisyys sekä ammattilaisuus.

Carlos Sirkiä

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Carlos Sirkiä. Olen toiminut työurani aikana monipuolisesti psykologitehtävissä aikuisten ja nuorten mielenterveystyössä, työikäisten kuntoutuksessa sekä lasten ja nuorten oppilas- ja opiskelijahuollossa. Ammatillinen osaamiseni ja mielenkiintoni suuntautuvat erityisesti ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, lyhytterapeuttiseen työskentelyyn sekä psykologiseen arviointiin ja tutkimukseen. Ammatillisena täydennyskoulutuksena olen suorittanut työterveyshuollon asiantuntijatehtäviin pätevöittävän koulutuksen ja olenkin usean vuoden ajan toiminut myös työterveyspsykologina. […]

Juho Toivola

Posted Posted in Psykologit

Tervehdys! Olen Juho Toivola, kokenut työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Työurallani olen ehtinyt toimia niin konsulttina, HR-ammattilaisena kuin esimiehenäkin. Yrittäjyys, asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat asioita, jotka ovat lähellä sydäntäni. Autan sinua mielelläni kun tarpeesi liittyvät soveltuvuuden arviointiin, henkilöstön kehittämisen, ryhmädynamiikan parantamiseen tai toiminnan organisointiin. Erityisenä vahvuutenani ovat henkilöstötyössä käytettävät digitaaliset ja etämenetelmät, joiden osalta […]

Mira Turtonen

Posted Posted in Psykologit

Hej! Mitt namn är Mira Turtonen. Som psykolog har jag arbetat inom skolvärlden som skolpsykolog i både låg-och högstadieskolor, och  terapeutiskt med olika klientgrupper. Jag har bred erfarenhet av bedömningar av bl.a. inlärningssvårigheter och arbetsförmåga. Som  psykolog är det viktigt för mig att verkligen lyssna till klienten och respektera klientens egen syn på och kunskap […]

Jussi Törmänen

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Jussi Törmänen. Taustani on työ- ja organisaatiopsykologiasta sekä lasten kanssa tehtävästä psykologin työstä. Olen työskennellyt muun muassa lastenpsykiatrialla ja -neurologialla, henkilöstökonsulttina ja työterveyshuollossa. Tällä hetkellä teen koulupsykologin ja työterveyspsykologin töitä, ja siinä sivussa luen lakia Lapin yliopistossa. Toimitan asiakkaille Lapin alueella esimerkiksi psykologisia tutkimuksia ja konsultaatioapua psykologiaan liittyvissä kysymyksissä.Liikun mielelläni Lapin alueella […]

Satu Valkas

Posted Posted in Psykologit

Olen Satu Valkas. Koulutukseltani olen psykologi ja lisäksi olen käynyt täydennyskoulutuksena sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan koulutuksen (SPHT®) ja Green Care -ohjaajan ja kouluttajan koulutuksen. Psykologityöstä minulla on eniten kokemusta lasten ja nuorten kanssa tehdystä koulupsykologityöstä ja etenkin oppimisvaikeustutkimuksista. Mielenkiinnon kohteenani ovat erityisesti neuropsykiatriset ja neurologiset haasteet. Teen kuntouttavaa työtä eläinavusteisin menetelmin aasieni kanssa kotimaatilallani ja lisäksi toimin […]

Tania Virintie

Posted Posted in Psykologit

Olen Ranskassa kouluttautunut laillistettu psykologi, erikoistumisalani on kliininen mielenterveyspsykologia.  Mielenterveyden tutkimus ja hoito, sekä laajemmin mielen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat ydinosaamistani. Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja perheiden parissa lastensuojelun sijaishuollossa sekä lastenpsykiatrian avohoitoyksikössä. Työvuosien aikana olen kartoittanut erityisosaamista mm. sosioemotionaalisen kehityksen haasteiden, varhaisen vuorovaikutuksen, traumapsykologian sekä vanhemmuuden tukemisen ja arvioinnin saralla. Minulla […]

Elise Wass

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Elise Wass, hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä työstä kiinnostunut psykologi ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Urani aikana olen päässyt kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä alle kouluikäisistä eläkeläisiin. Olen työskennellyt koko työurani vastuullisissa kehitystehtävissä moniammatillisissa työyhteisöissä niin työterveydessä, oppilas- ja opiskeluhuollossa kuin terveyskeskuksessakin. Lyhytterapeuttisessa työskentelyotteessani korostuvat asiakaslähtöisyys, arvostava ja empaattinen kohtaaminen sekä uusien näkökulmien tarjoaminen myös luovin […]