Heini Kantokoski

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Heini Kantokoski. Työurallani olen työskennellyt sekä aikuispuolella mielenterveystoimistossa että lasten ja perheiden parissa perheneuvolassa ja koulupsykologina. Lisäksi olen työskennellyt yksityisellä puolella aikuisasiakkaiden kanssa erilaisten elämänkriisien ja psyykkisen hyvinvoinnin haasteiden parissa ja tehnyt psykologisia tutkimuksia peruskouluikäisille lapsille ja nuorille oppimisen pulmien selvittämiseksi ja tukitoimien suunnittelun avuksi. Pidän siitä, että voin työskennellä monipuolisesti sekä […]

Tino Karolaakso

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Tino Karolaakso. Työkokemukseni on erikoissairaanhoidon aikuispsykiatriasta, jossa olen työskennellyt avo- ja osastopuolella. Kyseisissä työtehtävissä olen tavannut laajan kirjon ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja päässyt työskentelemään heidän kanssaan kestävän muutoksen luomiseksi. Osaamiseni kärki on terapeuttisessa keskusteluhoidossa (koulutusta ja kokemusta minulla on hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisissa, kognitiivis-käyttäytymisterapeuttisissa ja perheterapeuttisissa menetelmissä), erilaisten ryhmien ja koulutusten vetämisessä sekä […]

Minna Kars

Posted Posted in Psykologit

Hej, Jag heter Minna Kars. Jag har över 20 års erfarenhet av psykologisk lämplighetsbedömning, rekryteringsprocesser, karriärcoaching och chefsutveckling. Jag har jobbat för ledande företag i branschen i Finland och också i Sverige. Jag har utfört tusentals lämplighetsbedömningar på alla organisationsnivåer från specialistbefattningar till högsta ledning. Min mission är att hjälpa både kandidaten att hitta sitt […]

Päivi Kivelä

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Päivi Kivelä. Minulla on yli 20 vuoden kokemus lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt koulupsykologina ja ollut mukana lasten neuropsykiatristen haasteiden perhekuntoutusprojektissa. Oppimisvaikeuksien kartoittaminen on ollut perustyötäni jo pitkään, ja koen sen edelleen mieluisana osana työtäni. Urani aikana olen myös työskennellyt terveyskeskuspsykologina ja ulkomailla asuessani olen pitänyt useita vuosia […]

Helmi Kivikangas

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Helmi Kivikangas. Työkokemukseni koostuu monipuolisesta työkentästä perheneuvoloissa, kouluilla sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian yksiköissä poliklinikka- ja osasto-olosuhteissa. Olen tehnyt oppimisvalmiuskartoitusten ohella lukuisia vaativia lasten ja nuorten tunne-elämän tutkimuksia sekä tukenut lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Koulupsykologina myös yhteisöllinen oppilashuolto ja sen kehittäminen ovat tulleet tutuiksi yksilötyön ohella. Pidän työssäni itsenäisestä otteesta ja […]

Maija Koivukangas

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Maija Koivukangas, psykologi (PsM) sekä kielitieteilijä (FM). Olen tehnyt töitä lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa, sekä jonkin verran myös aikuispsykiatrian puolella. Lasten ja nuorten tunnepuoleen sekä oppimiseen liittyvät tutkimukset ovat tulleet tutuiksi perheneuvoloissa sekä koulupsykologin työssä. Lyhytterapeuttisilla käynneillä olen saanut olla auttamassa lapsia ja nuoria esimerkiksi käytöksen, ihmissuhteiden, erilaisten pelkojen, ahdistuksen ja masennuksen […]

Mikko-Juhani Korpela

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen Mikko-Juhani Korpela. Olen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelyyn erikoistunut psykologi. Minua kiinnostaa työssäni perheiden ja verkostojen kanssa tehtävä psykologin työ, psykologinen arviointi ja kulttuuripsykologia. Olen työskennellyt aikaisemmin sekä perustason nuorten mielenterveyspalveluissa että erikoissairaanhoidon nuorten yksikössä. Lisäksi minulla on kokemusta korkeakouluopiskelijoiden kanssa työskentelystä ja psykologisesta henkilöarvioinnista. Keskeisin työmenetelmäni on yhdessä asiakkaan kanssa tapahtuva […]

Anna-Maija Kuistio

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Anna-Maija Kuistio. Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2002. Alusta asti psykologiuttani on leimannut uteliaisuus ja halu tutustua mielenkiintoiseen alaani mahdollisimman monesta eri perspektiivistä ja olenkin rohkeasti hakeutunut erilaisiin työtehtäviin. Pisimmän, miltei kymmenvuotisen, työurani olen tehnyt perheneuvolassa, mutta sen lisäksi minulle on kertynyt arvokasta työkokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, koulupsykologin työstä sekä tuoreimpana lastensuojelusta. Lastenpsykiatriassa tein […]

Sissi Kähkönen

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Sissi Kähkönen. Toimin tällä hetkellä työterveyshuollon psykologina, aiemmin olen toiminut pitkään koulupsykologina toisen asteen oppilaitoksilla. Mielenterveyttä tukevaa ja kuntouttavaa työtä olen tehnyt sekä yksilötyönä, että erilaisten ryhmien kanssa. Perinteisen vastaanottotyön lisäksi käytän myös luonto- ja hevosavusteisia menetelmiä.

Timo Latomaa

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Timo Latomaa. Olen koulutukseltani psykologi, kulttuuriantropologi ja kasvatustieteilijä (PsM, FT, KL). Psykologipätevyyden lisäksi olen psykologian ja filosofian aineenopettaja. Olen toiminut pitkään yliopistossa psykologian ja kasvatuspsykologian tutkijana ja psykologian, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteiden ja monikulttuurisuuden opettajana sekä toiminut opinto-ohjaajana ja opintoneuvojana. Lisäksi olen täydennyskouluttanut opettajia, lastentarhanopettajia, toiminnallisia menetelmiä käyttäviä nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä sekä […]