Valmennus ja työnohjaus

Posted Posted in Palvelut

Johtoryhmien, asiantuntijaryhmien ja esimiesten valmennus ja coaching Coaching -valmentaja auttaa yksilöä maksimoimaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Poijun Coaching –valmentajat ovat laillistettuja psykologeja, jotka auttavat yksilöitä tai ryhmiä (esim. johto- ja asiantuntijaryhmät) ottamaan omia voimavarojaan käyttöönsä niin, että voivat saavuttaa ja ylittää määritellyt tavoitteensa sekä […]

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Posted Posted in Palvelut

Kehitysvamma-asiakkaiden kanssa tehtävä psykologintyö on monipuolista ja erityisosaamista vaativaa. Psykologin toimenkuvaan kuuluvat mm. asiantuntijatyö itsemääräämiskyvyn tukemiseen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä: itsemääräämiskyvyn arviot, itsemääräämisoikeuden tukeminen, rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja seuranta sekä IMO työryhmän jäsenenä toimiminen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö on määritelty laissa. Rajoitustoimenpiteitä tekevässä työryhmässä on oltava lain mukaan myös riittävä psykologian asiantuntemus. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 Psykologi […]

Varhaiskasvatuspsykologi

Varhaiskasvatuspsykologi

Posted Posted in Palvelut

Varhaiskasvatuspsykologi on lapsen kasvun ja kehityksen sekä varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Omalla asiantuntemuksellaan psykologi tukee varhaiskasvatusta vastaamaan paremmin sekä kaikkien lasten kehityksellisiin että yksittäisten lasten erityisen tuen tarpeisiin. Psykologin asiantuntemusta voidaan varhaiskasvatuksessa hyödyntää esim. kehittyvien tunne- ja itsesäätelytaitojen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Varhaiskasvatuspsykologin työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja nimensä mukaisesti varhaista puuttumista. Työ voi pitää sisällään mm. […]

Psykologipalvelu Poiju

Muut psykologipalvelut

Posted Posted in Palvelut

Verkostoomme kuuluu psykologian asiantuntijoita useilta psykologian eri osa-alueilta. Poiju tarjoaa psykologiensa asiantuntemusta ja osaamista monenlaisiin tarpeisiin. Toteutamme luentoja, työpajoja ja koulutuksia. Tarjoamme myös esimerkiksi rentoutumis- ja tietoisuustaitovalmennusta yksilöille ja ryhmille. Esimerkkejä luennoista ja koulutuksista: ”Miten temperamentti vaikuttaa työssä ja työyhteisössä””Työyhteisötaidot: esimies-, alais- ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana””Miten välttää työuupumus?””Työikäisen muisti” Kysy rohkeasti lisää, räätälöimme luennon, työpajan […]