Poiju – Palvelut – Ammatinvalintapsykologi -kuva

Ammatinvalintapsykologi

Ammatinvalintapsykologi auttaa ihmisiä soveltuvan ammatin ja koulutuksen valinnassa elämän eri vaiheissa sekä antaa tukea ammatin vaihtamiseen ja työelämään sijoittumisen kysymyksissä. Ammatinvalintapsykologit ovat ammatinvalinnanohjaukseen ja työelämään sijoittumiseen erikoistuneita psykologeja. Ohjauskeskustelukäyntien lisäksi  he tekevät tarvittaessa oppimiseen ja työkykyyn liittyviä psykologisia tutkimuksia ja osallistuvat vajaatyökykyisten kuntoutuksen suunnitteluun. Ammatinvalintapsykologit tekevät yhteistyötä oppilaitosten, kuntoutustahojen, työnvälityksen ja työnantajien kanssa. Kysy rohkeasti […]

Asiantuntijaluennot ja työpajat

Asiantuntijaluennot, valmennukset ja työpajat Työelämässä eletään tänä päivänä monenlaisten haasteiden keskellä. Jatkuva muutoksessa ja tulospaineessa, kenties epävarmuudessakin, eläminen aiheuttaa monelle stressiä, joka voi työpaikalla näkyä huonona työilmapiirinä, erinäköisinä ristiriitoina tai konflikteina, kenties työpaikkakiusaamisena tai ehkä jopa kalliina sairauspoissaolopäivinä. Positiivista on se, että näille asioille on tehtävissä paljon. Työ- ja organisaatiopsykologiaan perehtynyt psykologi pystyy oman ammattiosaamisensa […]

Koulupsykologi, opintopsykologi

Koulupsykologi, opintopsykologi Opiskeluhuollon psykologin palvelut ovat lakisääteisiä esikoulusta toiselle asteelle. Ne ovat turvattu oppilaille oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.  Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että […]

Kuntoutuspsykologi

Kuntoutuspsykologi auttaa työ- ja toimintakyvyn eheyttämisessä Kuntoutuspsykolgi auttaa ja tukee kuntoutukseen liittyvissä psyykkisen työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin kysymyksissä. Kuntoutuspsykologit ovat kuntoutuksen ja muutoksen asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet mm. ammatillisen, neurologisen ja mielenterveyden kuntoutuksen parissa. He auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia asiakkaita, jotka kamppailevat epävarmuuden, muutospelon ja –vastarinnan kanssa. He toimivat henkilökohtaisena tukena ja kuuntelijana ja […]

Perheneuvola- ja neuvolapsykologi

Perheneuvola- ja neuvolapsykologi auttaa lasten ja nuorten kehitykseen liittyvissä asioissa Perheneuvola- ja neuvolapsykologi  auttaa ja tukee lasten ja nuoren psyykkiseen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Kasvatus- ja perheneuvolapsykologit selvittävät  sekä arvioivat lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia.  He ovat kasvatus- ja kehityspsykologian asiantuntijoita, jotka toimivat lasten, vanhempien ja perheiden tukena. He auttavat vanhempia […]

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

Psykologiset testaukset ja tutkimukset Psykologisten testien ja tutkimusten avulla selvitetään mm. henkilön haasteiden/ongelmien laatua, suunnitellaan hoitoa tai arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Soveltuvuusarvioinneissa selvitetään mm. henkilön motivaatiota ja soveltuvuutta haettuun työtehtävään. Psykologisen tutkimuksen keskeinen työväline on aina haastattelu, jonka lisäksi käytetään erilaisia psykologisia testejä ja itsearviointilomakkeita. Kauttamme seuraavia tutkimuksia: Oppimisvalmiustutkimukset Koulukypsyystutkimukset Oppilasvalintatestaukset Työhyvinvointitutkimukset Muistitutkimukset Sosioemotionaaliset tutkimukset […]

Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Palvelut sairaaloille ja sairaanhoitopiireille Onko teidän osastollanne psykologien työmäärä ylitse resurssien? Pystytäänkö kaikkia asiakkaita palvelemaan riittävän hyvin? Onko teidän psykologeille tullut odottamattomia tai odotettuja poissaoloja? Poijun kautta psykologi hoitamaan sijaisuudet ammattitaidolla. Olkoon psykologin tarpeenne pieni tai suuri, lyhyt- tai pitkäaikainen, niin Poijun kautta saat psykologin auttamaan arkeanne helposti ja kustannustehokkaasti. Psykologit voivat toimia psykiatrian eri […]

Soveltuvuusarvioinnit

Onko teillä rekrytointeja joissa haluaisitte kartoittaa tarkemmin hakijoiden persoonaa, motivaatiota, työskentelytapaa tai tiettyjä haluttuja kompetensseja? Soveltuvuusarviointipsykologit ovat osana rekrytoinnin kokonaisprosesseja ja auttavat parhaan mahdollisen henkilön löytämisessä. Poiju tarjoaa henkilöarviointeihin erikoistuneiden psykologien tekemiä soveltuvuusarviointeja henkilöstön valintaan sekä kehittämiseen siten, että yrityksen ei tarvitse palkata omaa asiantuntijaa. Soveltuvuusarviointeihin kuuluvat vaatimusprofiilin määrittäminen, kompetenssipohjaiset testit, psykologin suorittama haastattelu ja […]

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi on työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Hän on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin. Työterveyspsykologi auttaa ja tukee työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä kuin työyhteisöjäkin. Työterveyspsykologien kysyntä ja tarve on nyky-yhteiskunnassa kovasti kasvanut, sillä yhä suurempi osa työstä on tänä päivänä ns. aivotyötä, ja siten myös työn kuormittavuus on siirtynyt fyysisestä enemmän psyykkiseen. […]

Urheilupsykologi-kuva

Urheilupsykologi

Urheilupsykologin tehtävä on auttaa urheilijaa tai urheilujoukkuetta saamaan täysi hyöty harjoittelustaan ja tuomaan kilpailussa esiin koko osaamisensa ja kuntonsa. Tavoitteena on myös kyetä kääntämään tasaväkiset kilpailut voitoiksi samoin kuin voittamaan kehitystä jarruttavia esteitä. Urheilupsykologi auttaa urheilijaa selviämään myös erilaisista elämän kriiseistä. Käytännössä urheilupsykologin työ tarkoittaa esimerkiksi kilpailujännityksen hallinnan harjoittelemista sellaiseksi, ettei jännitys vie liikaa energiaa […]