Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Posted Posted in Palvelut

Palvelut sairaaloille ja sairaanhoitopiireille Onko teidän osastollanne psykologien työmäärä ylitse resurssien? Pystytäänkö kaikkia asiakkaita palvelemaan riittävän hyvin? Onko teidän psykologeille tullut odottamattomia tai odotettuja poissaoloja? Poijun psykologi hoitaa sijaisuudet ammattitaidolla. Olkoon psykologin tarpeenne pieni tai suuri, lyhyt- tai pitkäaikainen, niin Poijulta saat psykologin auttamaan arkeanne helposti ja kustannustehokkaasti. Psykologimme voivat toimia psykiatrian eri poliklinikoilla palvellen […]

Soveltuvuusarvioinnit

Posted Posted in Palvelut

Onko teillä rekrytointeja joissa haluaisitte kartoittaa tarkemmin hakijoiden persoonaa, motivaatiota, työskentelytapaa tai tiettyjä haluttuja kompetensseja? Poijun soveltuvuusarviointipsykologit ovat osana rekrytoinnin kokonaisprosesseja ja auttavat parhaan mahdollisen henkilön löytämisessä. Poiju tarjoaa henkilöarviointeihin erikoistuneiden psykologien tekemiä soveltuvuusarviointeja henkilöstön valintaan sekä kehittämiseen siten, että yrityksen ei tarvitse palkata omaa asiantuntijaa. Poijun soveltuvuusarviointeihin kuuluvat vaatimusprofiilin määrittäminen, kompetenssipohjaiset testit, psykologin suorittama […]

Työterveyspsykologi

Posted Posted in Palvelut

Työterveyspsykologi on työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Hän on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin. Työterveyspsykologi auttaa ja tukee työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä kuin työyhteisöjäkin. Työterveyspsykologien kysyntä ja tarve on nyky-yhteiskunnassa kovasti kasvanut, sillä yhä suurempi osa työstä on tänä päivänä ns. aivotyötä, ja siten myös työn kuormittavuus on siirtynyt fyysisestä enemmän psyykkiseen. […]

Urheilupsykologi-kuva

Urheilupsykologi

Posted Posted in Palvelut

Urheilupsykologin tehtävä on auttaa urheilijaa tai urheilujoukkuetta saamaan täysi hyöty harjoittelustaan ja tuomaan kilpailussa esiin koko osaamisensa ja kuntonsa. Tavoitteena on myös kyetä kääntämään tasaväkiset kilpailut voitoiksi samoin kuin voittamaan kehitystä jarruttavia esteitä. Urheilupsykologi auttaa urheilijaa selviämään myös erilaisista elämän kriiseistä. Käytännössä urheilupsykologin työ tarkoittaa esimerkiksi kilpailujännityksen hallinnan harjoittelemista sellaiseksi, ettei jännitys vie liikaa energiaa […]

Valmennus ja työnohjaus

Posted Posted in Palvelut

Johtoryhmien, asiantuntijaryhmien ja esimiesten valmennus ja coaching Coaching -valmentaja auttaa yksilöä maksimoimaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Poijun Coaching –valmentajat ovat laillistettuja psykologeja, jotka auttavat yksilöitä tai ryhmiä (esim. johto- ja asiantuntijaryhmät) ottamaan omia voimavarojaan käyttöönsä niin, että voivat saavuttaa ja ylittää määritellyt tavoitteensa sekä […]

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Posted Posted in Palvelut

Kehitysvamma-asiakkaiden kanssa tehtävä psykologintyö on monipuolista ja erityisosaamista vaativaa. Psykologin toimenkuvaan kuuluvat mm. asiantuntijatyö itsemääräämiskyvyn tukemiseen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä: itsemääräämiskyvyn arviot, itsemääräämisoikeuden tukeminen, rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja seuranta sekä IMO työryhmän jäsenenä toimiminen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö on määritelty laissa. Rajoitustoimenpiteitä tekevässä työryhmässä on oltava lain mukaan myös riittävä psykologian asiantuntemus. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 Psykologi […]

Varhaiskasvatuspsykologi

Varhaiskasvatuspsykologi

Posted Posted in Palvelut

Varhaiskasvatuspsykologi on lapsen kasvun ja kehityksen sekä varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Omalla asiantuntemuksellaan psykologi tukee varhaiskasvatusta vastaamaan paremmin sekä kaikkien lasten kehityksellisiin että yksittäisten lasten erityisen tuen tarpeisiin. Psykologin asiantuntemusta voidaan varhaiskasvatuksessa hyödyntää esim. kehittyvien tunne- ja itsesäätelytaitojen lisäämisessä ja vahvistamisessa. Varhaiskasvatuspsykologin työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja nimensä mukaisesti varhaista puuttumista. Työ voi pitää sisällään mm. […]

Psykologipalvelu Poiju

Muut psykologipalvelut

Posted Posted in Palvelut

Verkostoomme kuuluu psykologian asiantuntijoita useilta psykologian eri osa-alueilta. Poiju tarjoaa psykologiensa asiantuntemusta ja osaamista monenlaisiin tarpeisiin. Toteutamme luentoja, työpajoja ja koulutuksia. Tarjoamme myös esimerkiksi rentoutumis- ja tietoisuustaitovalmennusta yksilöille ja ryhmille. Esimerkkejä luennoista ja koulutuksista: ”Miten temperamentti vaikuttaa työssä ja työyhteisössä””Työyhteisötaidot: esimies-, alais- ja työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana””Miten välttää työuupumus?””Työikäisen muisti” Kysy rohkeasti lisää, räätälöimme luennon, työpajan […]

Psykologi Anna-Maija Kuistio on aloittanut Poijussa

Posted Leave a commentPosted in Blogi, Muu psykologityö, Yleinen

Kevään rekrytoinnissa meitä onnisti, kun saimme konttorillemme vahvistukseksi kokeneen ja innostuneen psykologin Anna-Maija Kuistion. Anna-Maijalla on pitkä työkokemus erityisesti lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä mm. perheneuvolassa, lastenpsykiatriassa ja koulupsykologina. Viimeisimpänä ennen Poijuun siirtymistään Anna-Maija työskenteli lastensuojelun saralla ja nyt meillä onkin Poijussa paremmat valmiudet kehittää jatkossa psykologipalveluitamme vastaamaan paremmin myös lastensuojelun vaativia ja kasvavia tarpeita. […]