Minna Kars

Posted Posted in Psykologit

Hej, Jag heter Minna Kars. Jag har över 20 års erfarenhet av psykologisk lämplighetsbedömning, rekryteringsprocesser, karriärcoaching och chefsutveckling. Jag har jobbat för ledande företag i branschen i Finland och också i Sverige. Jag har utfört tusentals lämplighetsbedömningar på alla organisationsnivåer från specialistbefattningar till högsta ledning. Min mission är att hjälpa både kandidaten att hitta sitt […]

Päivi Kivelä

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Päivi Kivelä. Minulla on yli 20 vuoden kokemus lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt koulupsykologina ja ollut mukana lasten neuropsykiatristen haasteiden perhekuntoutusprojektissa. Oppimisvaikeuksien kartoittaminen on ollut perustyötäni jo pitkään, ja koen sen edelleen mieluisana osana työtäni. Urani aikana olen myös työskennellyt terveyskeskuspsykologina ja ulkomailla asuessani olen pitänyt useita vuosia […]

Helmi Kivikangas

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Helmi Kivikangas. Olen tehnyt töitä lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa ja tukenut heitä monenlaisissa elämäntilanteissa. Olen toiminut psykologina perheneuvolassa ja kouluilla sekä erikoissairaanhoidossa. Työtehtäviini on kuulunut arviointia, oppimisvalmiuksien ja tunne-elämän tutkimuksia sekä tukikäyntityyppistä lyhyttä ja pitkäjänteistä työskentelyä yksilö- ja perhetasolla. Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä yhteistyö lähiverkostojen (perhe, koulu/päiväkoti ym.) kanssa […]

Marke Koskelin

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Marke Koskelin. Olen työterveyspsykologi ja työnohjaaja ja minulla on kokemusta monenlaisesta psykologityöstä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueista etenkin stressi, uupumus, masennus ja ahdistuneisuus ovat ilmiöitä, joita asiakastyössä tulee usein vastaan. Minulla on kokemusta kivunhallinnan, ammatillisen ja neurologisen kuntoutuksen psykologisten pulmien ratkaisusta ja olen ohjannut ja tukenut asiakkaitani erilaisten […]

Anna-Maija Kuistio

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Anna-Maija Kuistio. Valmistuin psykologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 2002. Alusta asti psykologiuttani on leimannut uteliaisuus ja halu tutustua mielenkiintoiseen alaani mahdollisimman monesta eri perspektiivistä ja olenkin rohkeasti hakeutunut erilaisiin työtehtäviin. Pisimmän, miltei kymmenvuotisen, työurani olen tehnyt perheneuvolassa, mutta sen lisäksi minulle on kertynyt arvokasta työkokemusta aikuispsykiatriasta, lastenpsykiatriasta, koulupsykologin työstä sekä tuoreimpana lastensuojelusta. Lastenpsykiatriassa tein […]

Sissi Kähkönen

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Sissi Kähkönen. Toimin tällä hetkellä työterveyshuollon psykologina, aiemmin olen toiminut pitkään koulupsykologina toisen asteen oppilaitoksilla. Mielenterveyttä tukevaa ja kuntouttavaa työtä olen tehnyt sekä yksilötyönä, että erilaisten ryhmien kanssa. Perinteisen vastaanottotyön lisäksi käytän myös luonto- ja hevosavusteisia menetelmiä.

Timo Latomaa

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Timo Latomaa. Olen koulutukseltani psykologi, kulttuuriantropologi ja kasvatustieteilijä (PsM, FT, KL). Psykologipätevyyden lisäksi olen psykologian ja filosofian aineenopettaja. Olen toiminut pitkään yliopistossa psykologian ja kasvatuspsykologian tutkijana ja psykologian, kasvatuspsykologian, erityispedagogiikan, kasvatustieteiden ja monikulttuurisuuden opettajana sekä toiminut opinto-ohjaajana ja opintoneuvojana. Lisäksi olen täydennyskouluttanut opettajia, lastentarhanopettajia, toiminnallisia menetelmiä käyttäviä nuoriso- ja sosiaalialan työntekijöitä sekä […]

Katri Manelius

Posted Posted in Psykologit

Hei, olen psykologi Katri Manelius. Olen urani aikana toiminut koulu- ja kriisipsykologina. Koulupsykologina minulla oli työtehtäviä osin päiväkodissa (kouluvalmiuden arviointi) sekä ala- ja yläkoulussa. Työskentelin oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Viime vuodet olen toiminut kriisipsykologina. Työhöni on kuulunut pääasiassa erilaisten arkielämän kriisien käsittelyä asiakkaiden kanssa. Olen tukenut asiakkaita myös vaikeampien traumojen kanssa selviytymisessä ja […]

Kirsi Mylly

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen Kirsi Mylly. Työurani aikana olen toiminut yli kymmenen vuotta konsulttina tehden mm. rekrytointeja, henkilöarviointeja sekä muutosvalmennuksia. Olen sertifioitu henkilöarvioinnin asiantuntija, henkilöarviointeja olen tehnyt monipuolisesti eri tehtävätasoille ja toimialoille, sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti. Olen kansainvälisesti akreditoitu Coach (ACC) sekä Mentor Coach, coachauksessa sydämeni sykkii etenkin johtamisen kehittämiselle. Johtoryhmien sparraajana sekä tiimien yhteenkuuluvuuden rakentajana olen […]

Minna Myllymäki

Posted Posted in Psykologit

Hei! Olen psykologi Minna Myllymäki. Työssäni tuen nuoria ja heidän perheitään erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Aiheita, joiden parissa työskentelen, ovat mm. asiakkaiden elämässä tapahtuneet muutokset ja kriisit, nuorten ja perheiden vointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset, nuorten opiskelu- ja työelämän haasteet sekä elämän hallintaan ja itsenäistymiseen liittyvät tuen tarpeet. Olen tehnyt kriisityötä myös aikuisasiakkaiden kanssa, toiminut erilaisten […]